+60 Alt Empordà. Propostes per a un envelliment actiu ja està en marxa

El Consell Comarcal i el ajuntaments de Borrassà, Castelló d’Empúries, Llançà, L’Escala, Roses i Vilafant promouen un procés reflexió sobre les polítiques per a gent gran a la comarca.

+60 Alt Empordà. Propostes per a un envelliment actiu és un procés de participació per a la definició de polítiques locals d’envelliment actiu promogut pel Pla per a la Inclusió i la Cohesió social de l’Alt Empordà del Consell Comarcal de l’Alt Empordà amb la col·laboració dels ajuntaments de Borrassà, Castelló d’Empúries, L’Escala, La Jonquera, Llançà, Roses i Vilafant.

+60 Alt Empordà vol obrir un procés de reflexió sobre l’envelliment actiu a la comarca amb la finalitat d’acordar accions i fer una proposta de recomanacions als ajuntaments per a millorar la qualitat de vida de les persones més grans que resideixen a la comarca.

L’envelliment de la població al món occidental és un procés irreversible que produirà canvis socials en les properes dècades al conjunt de les societats europees. Les generacions que estan envellint a tot Europa comparteixen una característica comuna: valoren extraordinàriament la capacitat d’envellir de forma autònoma i activa. L’entrada a la vellesa, a través de la jubilació, es reconeix com un moment en què és important introduir canvis en la vida, començar a desenvolupar nous projectes, cuidar la salut física i mental o gaudir d’iniciatives que no s’han pogut explorar en la vida adulta.

En el marc d’aquesta iniciativa l’Equip Tècnic d’Inclusió ha elaborat la recerca Fer-se gran a l’Alt Empordà. Proposta d’accions locals per a l’envelliment actiu. La recerca ha constatat que l’envelliment de la població de la comarca, que ja és un fet en l’actualitat, anirà a l’alça els propers anys. De la mateixa manera també ha evidenciat l’existència de 23 perfils d’envelliment diferents, amb necessitats especifiques, que responen a una àmplia diversitat de formes de viure, plantejar-se i fer front al procés d’envelliment.

El creixement del nombre de persones que arriben a grans, i l’àmplia diversitat de formes d’envellir accentua i posa de manifest nous escenaris des dels quals caldrà pensar les actuacions adreçades a la població de més edat.

El procés de participació es concretarà en la realització de 3 tallers de participació en cadascun dels municipis que col·laboren en el seu desplegament. Paral·lelament +60 Alt Empordà comptarà amb el web www.mes60.cat, que disposarà d’un espai de participació a través del qual les persones +60 de la comarca podran fer arribar les seves opinions i propostes en relació a les temàtiques treballades en el procés de participació.

+60 Alt Empordà és un procés de treball únic i innovador amb població +60 que resideix en un entorn rural. Aquest projecte ofereix als municipis una eina per a la definició de polítiques d’envelliment actiu ajustades a la realitat local, basada en la implicació de la població +60 en un procés de treball comunitari amb la participació de diversos agents.

+60 Alt Empordà té l’origen en una acció del Pla d’Inclusió que va ser proposada pel Consell Consultiu de la Gent Gran de l’Alt Empordà amb l’objectiu de promoure un procés de reflexió al voltant de les polítiques per a gent gran a la comarca.