Finalitzen les sessions de participació del +60 a Vilafant

En la tercera trobada o taller del procés participatiu “+60 Alt Empordà. Propostes per un envelliment actiu”, celebrada el passat dimarts, una vintena de persones de més de 60 anys del municipi s’han reunit per analitzar i fer propostes per un envelliment actiu i saludable a la població.

En aquesta última trobada s’ha revisat tot allò treballat en les sessions anteriors i s’ha aprofundit en aquelles qüestions que no s’havien abordat suficientment fins al moment.

Els resultats de les 3 sessions de participació dutes a terme a Vilafant es recolliran en un document que contindrà l’anàlisi de les necessitats de les persones +60 del poble, les propostes sorgides al llarg de les sessions de treball per a millorar la qualitat de vida de la població del municipi, i els reptes per a un envelliment actiu a Vilafant.

El document que estarà a l’abast de l’Ajuntament i la ciutadania i entitats participants en el projecte, serà contrastat prèviament amb els professionals de l’Ajuntament, del Consell Comarcal i amb altres agents i tècnics locals amb l’objectiu de complementar les propostes i projectes consensuats entre els veïns i veïnes participants.

Els i les participants han mostrat interès en repetir més trobades participatives com les realitzades les darreres setmanes. L’Ajuntament els ha emplaçat a participar a propera sessió de treball en que es presentarà el document de conclusions del procés participatiu, i en que l’Ajuntament exposarà els seus compromisos i prioritats en relació a les propostes recollides.

Podeu consultar i descarregar els documents de resum de cadascuna de les sessions de participació dutes a terme al municipi en els següents enllaços: