Coneix la recerca “Fer-se gran a l’Alt Empordà. Proposta d’accions locals per a l’envelliment actiu”

El procés participatiu +60 Alt Empordà. Propostes per a un envelliment actiu té el seu origen en la recerca “Fer-se gran a l’Alt Empordà” realitzada per l’Equip Tècnic d’Inclusió del Consell Comarcal. Aquesta  va ser elaborada durant l’any 2015 per tal de desplegar un dels objectius estratègics del Pla per a la Inclusió i la Cohesió Socials de l’Alt Empordà orientat a impulsar un procés de reflexió sobre l’envelliment actiu a la comarca.

La recerca tenia com a objectiu conèixer les trajectòries d’envelliment a la comarca i les necessitats associades per tal de promoure línies de reflexió i millorar les polítiques públiques locals per a aquesta etapa vital.

Una de les propostes de treball recollides a la recerca era la de posar en marxa un procés de diàleg i reflexió entre els diferents agents de la comarca per avançar en la definició de línies de treball estratègiques i actuacions en l’àmbit local d’envelliment actiu.

Si teniu interès en conèixer més àmpliament la recerca podeu consultar l’informe final i el resum executiu en aquest enllaç.