Objectius

El procés participatiu +60 Alt Empordà. Propostes per a un envelliment actiu té com a objectius:

  1. Contrastar les necessitats i trajectòries d’envelliment de les persones grans de la comarca identificades a la recerca.
  2. Avaluar les polítiques de suport a la gent gran que els ens locals han impulsat fins al moment, fent un èmfasi especial en el funcionament i orientació dels Casals.
  3. Detectar les línies de treball estratègiques a escala local que són prioritàries i més urgents, i definir actuacions en aquests àmbit.