Per què +60 Alt Empordà

  1. L’envelliment de la població al món occidental és un procés irreversible que produirà canvis socials en els propers decennis al conjunt de societat europees. A la comarca les previsions d’envelliment per al 2041 prediuen que el 27% de la població tindrà més de 65 anys.
  2. Cada cop més les persones grans envelleixen de forma més autònoma i activa en relació amb les generacions anteriors.
  3. La gent gran no és un col·lectiu homogeni i dependent sinó que estem davant de persones actives i diverses, que mostren estils de vida, formes d’envellir, i demandes cada vegada més heterogènies.
  4. Perquè les administracions públiques, especialment les més properes a la ciutadania, hauran d’adaptar els seus serveis a les necessitats associades a una població d’edat avançada.
  5. Per obrir un procés de diàleg i reflexió que ajudi a orientar les actuacions entre els diferents agents sobre com afrontem el repte de l’envelliment actiu a la comarca.