Recerca “Fer-se gran a l’Alt Empordà”

La recerca “Fer-se gran a l’Alt Empordà” s’ha elaborat amb l’objectiu de desplegar un dels objectius estratègics del Pla per a la Inclusió i la Cohesió Socials de l’Alt Empordà 2013-2016 orientat a impulsar un procés de reflexió sobre l’envelliment actiu a la comarca.

La recerca tenia com a objectiu conèixer les trajectòries d’envelliment a la comarca i les necessitats associades per tal de promoure línies de reflexió i millorar les polítiques públiques locals per a aquesta etapa vital.

El document pretén servir de base per posar en marxa un procés de diàleg i reflexió entre els diferents agents de la comarca per avançar en la direcció indicada.

Concretament, els objectius plantejats en aquesta recerca han estat els següents:

  1. Aprofundir en el paradigma de l’envelliment actiu i els canvis socials i culturals  que hi estan associats.
  2. Conèixer millore les necessitats de les persones grans de la comarca.
  3. Millorar la detecció dels perfils i les trajectòries d’envelliment a la comarca, copsant la diversitat de les noves cohorts d’edat que en pocs anys entraran en aquesta etapa vital.
  4. Detectar àmbit i línies d’actuació que es promouen a escala local.
  5. Facilitar un conjunt de recomanacions i propostes per promoure l’envelliment actiu que poden desenvolupar els governs locals.

Informe de la recerca “Fer-se gran a l’Alt Empordà”

Resum executiu de la recerca “Fer-se gran a l’Alt Empordà”